Zoeken
  • Coen

Waarheid, wat is dat?

Waarheid


Er zijn boeken over vol geschreven en iedereen lijkt hem te bezitten. Dat klopt dan ook vrij aardig. Ieder individu op de wereld is de rechtmatige eigenaar van waarheid. Het is ons grootste bezit en we bewaken deze prachtige schat als een draak, op meerdere manieren.


Heb je wel eens deelgenomen aan een discussie over een waarheid die je na aan het hart lag? De kans dat dit op frustratie uitliep, is bijna honderd procent. De ander luistert niet naar je overduidelijke inzichten en hoe duidelijker jij je standpunt uit de doeken doet, hoe onredelijker de ander wordt. Er is maar één ding dat we daarbij al gauw vergeten. De ervaring aan de overkant van de discussie, is precies dezelfde.


Waarheid is een afspiegeling van onze levenservaring. Misschien zouden we waarheid beter mogen definiëren als: ‘het verhaal dat momenteel voor ons werkt’. We stellen ons voelen, denken en handelen op dit verhaal af. Wanneer een ander ons dan vertelt, dat wij het volgens hem verkeerd weten, valt deze persoon ons aan. Hij ontkent namelijk ons hele streven.

Hete hangijzers


Voorbeelden zijn er genoeg. Denk aan politiek en religie, maar ook opvoeding of samenwerking. Zo maar even wisselen van het linkse naar het rechtse politieke spectrum betekent dat we ons handelen op dit vlak tot dit punt nietig verklaren. Om het nog maar niet te hebben over een verschuiving van theïsme naar atheïsme of omgekeerd.

Toch komt het veel voor dat mensen in de loop van een leven verschillende waarheden uitproberen. Dat gaat echter nooit ‘zomaar’ zonder slag of stoot en al helemaal niet op aangeven van een ander.


Waarheid is ervaring, onze veilige haven en houvast. Wanneer een individu graag nieuwe horizonten wil verkennen door één van zijn vaste overtuigingen in heroverweging te nemen, is dit een erg dappere onderneming. Naar alle waarschijnlijkheid zal daar een hele gegronde emotionele reden aan vooraf gaan. Om dus zomaar de poten onder iemand zijn fundament vandaan te proberen te trappen is ronduit onbeleefd en daarbij, luistert er ooit iemand echt?


Welke vruchten draagt deze opvatting?

Ten eerste, rust.

Terwijl we dit gegeven verkennen wordt het duidelijk dat we altijd naar waarheid luisteren wanneer iemand zijn visie uit de doeken doet. Misschien niet onze waarheid, maar een belangrijk levensverhaal desalniettemin. Als we heel eerlijk tegen onszelf durven zijn, komt het strijden met zo’n waarheid vaak voort uit arrogantie. ‘Hoezo denkt die ander iets anders te weten dan ik?! Ik weet het zeker wel beter!’

We hoeven vanuit dit perspectief niet langer te strijden, noch te begrijpen. We mogen dan gewoon ontspannen genieten van het uitzicht. Dit is blijkbaar één van de vormen die ‘het zijn’ voor onze neus verkent momenteel.
Ten tweede, een opstapje in de richting van zelfrealisatie.

Het zelf leren kennen heeft niets te maken met het ontdekken van de waarheid. Echter alles met het loslaten ervan. Waarheid is per definitie een ego-concept. De ene waarheid zal zich altijd beter denken te zijn dan een andere. Het zijn dualistische concepten die tijd- en plaatsgebonden zijn en daarmee geen enkele relevantie hebben in oneindiger begrippen.


Ter illustratie:

Neem een ‘ik-je’ in gedachten die in feodaal Japan is geboren, één die in 1850 in Nederland is geboren en één die in hedendaags Syrië is opgegroeid. Er is niet veel voorstellingsvermogen nodig om te bedenken dat deze ‘ik-jes' zichzelf totaal andere verhalen vertellen om de dag door te komen. Het verhaal van een huidig westelijk ‘ik’-je is in die zin niet anders, noch is het beter of completer. Persoonlijke waarheid denkt altijd 'gelijk te hebben' en heeft het daarom nooit.


Mocht je het geluk hebben een veelbewogen leven te hebben gehad, dan zal je misschien herkennen dat je in het verleden al eens waarheden los hebt moeten laten. Dit loslaten van je identificatie met een concept zal waarschijnlijk gevoeld hebben als een enorme teleurstelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ideeën over leven, vriendschap, liefde en werk. Dit zal veel lijden met zich hebben meegebracht. Niet iets waar je zomaar eventjes voor je plezier voor koos.

Toen je je eenmaal een tijd later hervonden had, was je een illusie armer en een ervaring rijker. Je was sterker, rustiger en wijzer dankzij dit proces. Misschien zou je je zelfs kunnen voorstellen dat je er lichter en ruimtelijker door werd?

Welke verhalen verken je en verdedig jij momenteel?


Coen


17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven